Montáž

Kompletní dodávky zařízení:

 • kompresorové stanice šroubové do 15 bar
 • kompresorové stanice pístové do cca. 500 bar
 • dmychadla šroubová, rootsova, lamelová, s bočním kanálem a radiální
montaz obrazek

K naší činnosti patří:

 • preventivní prohlídky
 • odstraňování závad z prohlídek, odstraňování ostatních závad
 • preventivní údržba (čištění, kontrola náplní…)
 • využití odpadního tepla od kompresorů (vytápění a ohřev TUV)
 • odborné poradenství
 • poradenství při výběru a navrhování zařízení
 • provádění oprav a rekonstrukcí
 • plánování strategických náhradních dílů
 • pracovní postupy, návody k obsluze a údržbě
 • dodávky,realizace a servisní činnost v oblasti chl. zařízení, klimatizace a rozvodu vzduchotechniky
 • realizace potrubních rozvodů-plyn, voda, stlačený vzduch
 • rekonstrukce a GO – plánování a provádění školení a přezkušování obsluh TNS a nízkotlakých kotelen
 • pracovní postupy, návody k obsluze a údržbě
 • revize (elektro, plyn, TNS)
 • stavební činnost (výstavba kompresorovny na klíč)